Akıllı Sözleşmelerin Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümleri Yönünden İncelenmesi

Bilindiği üzere Akıllı Sözleşmeler günümüzün en çok merak uyandıran konularından biridir. Konu birçok kez genel olarak incelenmiş ancak Türk Borçlar Hukuku pratiğinde nasıl uygulama alanı bulacağına yönelik çalışmalar her zaman sınırlı olarak kalmıştır. İş bu çalışma ile Akıllı Sözleşmelerin Türk Borçlar Hukuku pratiğinde nasıl ele alınabileceğine yönelik sesli düşünce aktivitesi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle oldukça arı bir dil kullanılmaya çalışılmış, incelenen konular sınırlı tutulmuş ve akademik tartışmalardan mümkün mertebe uzak durulmuştur.
Devamını Oku

Ülkemiz Tarım Sektörü ve Geliştirilebilecek Yönleri

İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar tarım sektörü, üretim faaliyetleri ve toprak mülkiyeti açısından çeşitli evreler geçirmiştir. Avcılık ve toplayıcılık dönemi ile başlayan tarımsal faaliyetlerin yerini günümüzde, bilgi ve teknolojinin kullanıldığı uzmanlaşmış ve planlı tarım işletmeciliği almıştır.
Devamını Oku

Artık Makineler de Konuşuyor!

Son birkaç yılda nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ (AI), büyük veri (Big Data), robotik, artırılmış gerçeklik (AR), 5G, blockchain 21. yüzyılın en önemli teknolojileri haline geldiler. Düşük maliyetli bilgi işleme, bulut depolama, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler sayesinde, fiziksel şeyler minimum insan müdahalesiyle veri paylaşabiliyor ve toplayabiliyor.
Devamını Oku

Endüstri 4.0

2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında “Endüstri 4.0” ilk defa dile getirildiğinden beri tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Bazı kaynaklarda 4. Sanayi Devrimi olarak geçmektedir. Endüstri 4.0 bir Alman projesidir. Alman hükümetini buna sevk eden ise Avrupalı devletleri ekonomik anlamda sarsan Çin üretim imkânlarıdır.
Devamını Oku

3 Boyutlu Yazıcılar

Günümüz teknolojisinde 3D Printer olarak bilinen 3 boyutlu (3B) yazıcı, bilgisayar destekli programların kullanılmasıyla dijital olarak elde edilen modelleri plastik, metal vb. malzemelerle baskı esnasında işleyerek 2 boyutlu bir düzlemde her bir katmanı üst üste gelecek şekilde ince tabakalar oluşturup 3 boyutlu bir nesne meydana getiren bir tip yazıcıdır
Devamını Oku

Otonom Araçlar

“Otonomi” kelimesi Yunanca kendi kendine (auto) ve kural (nomos) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir sözcüktür. Türkçemizde “muhtariyet” ve “özerklik” gibi karşılıkları olsa da küresel etkileşimi yüksek günümüz dünyasında otonom kelimesi dilimizde kullanım alanı edinmiştir. Kural olarak kendi kendisini yöneten her sistem otonomdur. Elbette kendi kendini yönetmenin değişik seviyeleri (sadece verilen emri uygulama, kendi kendine karar verme gibi) olabilir. Taşıtlarda otonom sistemlerin mazisi mekanik sistemlerde 1478 yılına, elektronik ve yazılım içeren sistemlerde 1920 yılına kadar gitmektedir.
Devamını Oku