Sosyal Medya Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Gelişen teknoloji her dönem için bireyleri ve toplumları değiştiren etkili bir faktör olmuştur.Gelişen teknolojinin en önemli araçlarından biride sosyal medyadır.

Bu yazımızda sizlerle günümüzün teknolojik silahı “ Sosyal Medya” hakkında konuşacağız.

Sosyal medya Web2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulması ile birlikte ortaya çıkan çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan bir medya sistemidir.

Kişilerin birbirleri ile gerçekleştirdiği diyolog ve paylaşımlarının bütünüdür.

Sosyal medya vatandaşlara düşüncelerini ve eserleri için paylaşım yapabilecekleri olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir ortamdır.

Bu sanal ortam yani sosyal medya kullanıcı tabanlı olmasının yanı sıra kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki iletişimi arttırması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Sosyal medya tüm dünyayı etkisi altına alan bir sistemdir. Bu ortam vatandaşların en çok vakit geçirdiği bir ortamdır. Günümüzde insanlar faaliyetlerini ve eylemlerini genellikle teknolojik bir silah olan sosyal medya üzerinden gerçekleştirmektedir. Sosyal medya hızla büyümekte ve her türlü organizasyonun vazgeçilmez bir parçası olmaktadır.

Gelişen teknoloji her dönem için bireyleri ve toplumları değiştiren etkili bir faktör olmuştur.Gelişen teknolojinin en önemli araçlarından biride sosyal medyadır. İletişim toplumu ilgilendiren birerler ve toplum içerisinde en önemli ihtiyacı karşılayan bir alandır. 

Ülkemiz de ve Dünyada bir çok insan sosyal medya platformunda aktif yer alıyor. Bu sebeple geçmişte posta ve telefon gibi araçlarla haberleşirken şimdiki zamanda sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz. Hatta gündemi gazeteden değil sosyal medyadan takip ediyoruz. Kitaplardan okuduğumuz şiirleri, öyküleri sosyal medyada ki çeşitli uygulamalardan okuyabiliyoruz. Sosyal medya gelişmeye devam ettikçe bireyler ve toplumlar da sosyal değişime uğruyor.

Sosyal medya birden fazla alanda olduğu gibi politik alanda yani siyasette de önemli bir rol oynar. Siyasi partiler ve siyasetçiler sosyal medyayı siyasi katılıma yönlendirmek için etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Sosyal medya özellikle seçim döneminde büyük ve önemli bir propaganda aracı olarak kullanılabiliyor.

Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşımın tartışmanın ve bilgi aktarımının esas olduğu bir platformdur. Twitter, Facebook, Google  ve birçok site buna örnek olarak gösterilebilir

Sosyal medya adında medya olmasına rağmen  geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Sosyal medyanın pek çok alt başlığı bulunmaktadır: „Blog‟, „Mikro-blog‟, „Forum‟, „Sosyal ağ‟, „Podcast‟, „Wiki‟, „Sanal alem‟ gibi.

 

Web log sözcüklerinden türeyen blog, temelde bir çeşit internet sitesidir. Blogların bir başlığı bulunmakta, ters kronolojik olarak yazarın ve okuyucuların yorumlarını eklemesine izin vermektedir. Halkla ilişkiler açısından da bu yönü önem taşımaktadır. 

Gazetelere benzer nitelikleri olsa da farklı  olarak, genellikle tek bir bakış açısını sunmalarından dolayı “tarafsız” bir nitelikten uzak bir yapı sergilemektedirler. Genel olarak dört çeşit blogdan söz edilmektedir: Kişisel, sektörel, yayıncı ve kurumsal bloglar.

Forum ya da mesaj panosu, elektronik ortamda yaratılmış, “bilgi ve paylaşım platformları”dır. Forumların atası ziyaretçi defterleridir. Daha sonra, mesaj panoları ortaya çıkmış ve en son olarak günümüzdeki forum hâlini almıştır. Forum alanına girildikten sonra ilgili kategori seçilmekte ve bu kategoriye bağlı olarak yeni bir konu başlığı yaratılmaktadır. Yaratılan konu başlığına diğer kullanıcılar yorumlarını yazarak fikirlerini beyan etmektedirler. 

Forumları oluşturan en önemli öğe üyelerdir. Eğer katkıda bulunan yeterli sayıda üye yoksa bir forumdan söz edilemez. Sosyal ağlar, bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak yine insanlara internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı zamanda normal sosyal yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek insanların yarattığı sanal ortamdaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara verilen genel isimdir.

Sosyal ağlar giderek artan üyeleriyle çok önemli bir iletişim platformu oluşturmaktadırlar. Sosyal ağların en önemli örneği “Twitter ve Facebook‟tur. İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişinde bulunmasını sağlayan bir sosyal internet sitesidir.

21. yüzyıl, firmalar için pek çok fırsatı ve zorluğu bir arada getirdi. Firmalar, bu yüzyılda dinamik ve birbirine bağlı uluslararası bir çevreyle karşı karşıya geldi. Bu çerçeveden bakıldığında, kamusal hizmet ve yarara odaklanan kamu yönetimi -bir değer üreterek anlamlı faaliyetler gerçekleştirme noktasında sosyal medya içinde yer alabilmektedirler.

Sosyal medyanın gerek idareler tarafından kurumsal amaçlarla kullanımı, gerekse kurum çalışanlarının sosyal medyayı kişisel ya da profesyonel amaçlarla kullanması alanlarında yaşanan yaygınlığın da etkisiyle ortaya çıkması muhtemel risklerin azaltılmasında kurumsal kültürle bütünleşik bir sosyal medya politikasının oluşturulması önemli hale gelmektedir. Bir sosyal medya politikası, özellikle kurum çalışanlarının sosyal medya mecrasında uymakla yükümlü olduğu kuralları ve durumları açıkça ifade etmelidir. 

Her kurumun amacı, ilgi alanları birbirinden farklı olduğundan, sosyal medya politikalarının içeriği de kurumdan kuruma değişiklik gösterecektir. Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir.

Sosyal medyada  defalarca  yinelenerek  verilen  görüntü  ve  imgeler  bireylerin  beyinlerinin  ve  kalplerinin  derinliklerine  kadar  işler  ve  kalıcı  izler  bırakır.

Henüz Yorum Yapılmamış
Yorumunuzu Bırakın