Endüstri 4.0 ve Gelişim Süreci

Endüstri 4.0'ın amacı sadece akıllı, yetenekli ve bilişsel üretim sistemleri veya fabrikalar üretmek değil, aynı zamanda akıllı ürün ve hizmetler üretmektir. Dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanına nüfuz etmesi anlamına gelmektedir.

Endüstri 4.0 ve Gelişim Süreci

İlk sanayi devrimi olarak bilinen endüstri 1.0 yada el işçiliği dönemi, sınırlı sayıda ve yüksek maliyetli üretime olanak verir.

18. yy. sonuna kadar devam eden bu  süreç gelişen kömür madenciliği, buharlı makineler, ve ilk makineler sonunda kitlesel üretimi mümkün kılan döneme kadardır. “Sanayi 2.0” veya “Kitlesel üretim (Mass production – MP)” olarak adlandırılan ikinci sanayi devrinde maliyeti az büyük ölçekli üretim yapılmıştır. Kitlesel üretimde sunulan ürün gamı çok dar ve kısıtlıydı. 1926’da Henry Ford’un, “Herhangi bir müşterinin siyah olduğu sürece istediği renkte arabaya sahip olabileceğine” dair düşüncesi kitlesel üretim anlayışını yansıtmaktaydı.

Üçüncü sanayi devrimi “Sanayi 3.0” veya “Kitlesel özelleştirilmiş üretim (Mass Customization Production – MCP)” olarak adlandırılıyor. 1980’lerin sonlarında, çok çeşitli ürünlere yönelik müşteri talebi, “Kitlesel bireyselleştirmenin” geliştirilmesine yol açmıştır. Üçüncü sanayi devrimi, bilgi, otomasyon teknolojisi ve bilgisayar gelişimine dayanıyordu. Bu dönemde, esnek üretim sistemleri ve gömülü sistemler, endüstriyel robotlar gibi yeni sistemlerin yanı sıra kurumsal kaynak planlaması gibi geleneksel üretim yöntemleri de kullanılıyordu. Endüstri 3.0 esnek üretim ve geliştirilmiş sistemler yüksek verimlilik, düşük maliyet ve büyük ürün çeşitliliği özelliklerine sahiptir.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi, 21. yüzyılın başında güçlü robotik, otonom makineler, dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti, gerçek dünya ile çevrimiçi dünya arasında daha yakın etkileşim ve yapay zeka ile karakterizedir. Dördüncü sanayi devrimi, ürün tasarımı, geliştirme, üretim, dağıtımdan satış sonrası hizmetlere kadar tüm üretim sürecinin daha karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu sanayi devriminde, ağ bağlantıları ve çeşitli sensörler (kameralar, oda sıcaklığını ölçen sensörler vb.) aracılığıyla kendilerini kontrol etmek ve ayarlamak için otonom robotlar kullanılmaktadır.

ENDÜSTRİ 4.0’IN AMACI

       Endüstri 4.0'ın amacı sadece akıllı, yetenekli ve bilişsel üretim sistemleri veya fabrikalar üretmek değil, aynı zamanda akıllı ürün ve hizmetler üretmektir. Dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanına nüfuz etmesi anlamına gelmektedir. Detay düzeyinde en son (gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın) ve yüksek kaliteli verileri elde etmek için bilgi ve bilgi akışlarını çok etkili bir şekilde kullanabilir. Ücretsiz indirilebilir Alman standardizasyon yol haritası: Industry 4.0, endüstriyel dijitalleşmenin mevcut durumunu ve standardizasyon, insan faktörleri ve yasalar üzerindeki etkisini açıklar

Endüstri 4.0 kavramı ile ilgili tanımlarda, insan ve makine arasındaki uyum, insanlarla nesneler arasındaki, nesneler arasındaki, insanlar ile nesneler arasındaki bilgi aktarımı ve farklı unsurların bir araya getirilmesini gerektiren üretim sistemi sıklıkla dile getirilmektedir. teknolojiler.

Endüstri 4.0, birkaç önemli sorunu çözer:

• Bilgi teknolojisine (BT) dayalı olarak üretilen ürünlerin toplu olarak özelleştirilmesi,

• Üretim zinciri, değişen ihtiyaçlara otomatik ve esnek bir şekilde uyum sağlar,

• Takip ve bilinçli hareket eden parça ve ürünleri ve bunların makine ve diğer ürünlerle iletişimini sağlamak,

• Birlikte çalışabilirlik kurallarına göre, fabrikada robotlarla veya insan-makine, makine-makine etkileşimi ile bir arada bulunması,

• Akıllı fabrikada Nesnelerin İnterneti ile etkin iletişim yoluyla üretimi optimize etmek,

• Yeni hizmetler ve iş modellerinde devrim yaratmaya yardımcı olan değer zinciri etkileşimleri

Girişimcilerin Endüstri 4.0'a yönelik tutumlarını ortaya koymayı ve üreticilerin konseptte yer alan unsurları uygulamaya hazır olup olmadığını göstermeyi amaçlayan bir çalışmada, üreticilere Endüstri 4.0 kavramını nasıl anladıkları soruldu ve cevap “kendileri” ile ilişkilendirildi. "kelimeleri birlikte kaydedilir. Buna dayanarak, üreticilerin Endüstri 4.0 kavramına ilişkin görüşleri şu şekildedir:

• "Hizmet Sunumunu İyileştirin"

• "Ürünü optimize etmeye yardımcı olan bilgiler"

• "Nihai hedefin sağlayıcısı"

• "Rekabetçi üretimin vazgeçilmez unsuru"

• "Gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği ve bilgileri"

• "Müşterilere daha iyi çözümler sunmak için iş"

• "Bilgi Akışı ve Değişimi"

• "İletişim ve Veri Analizi"

• "Daha hızlı çözümler üretmek için verileri kullanın"

Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Alman imalat sanayinin verimliliği 9 ila 150 milyar Euro artacak, verimlilik artışı malzeme maliyetleri hariç %15 ile %25 arasında değişecek ve bu artış malzeme maliyetleri maliyetleri hariç verimlilik artışının %15 ile %25 arasında değişeceği, malzeme maliyetleri ile birlikte bu artışın %5 ile %8 arasında olacağı öngörülmektedir. 

Giderek daha fazla özelleştirilmiş ürüne yönelik tüketici talebinin yılda yaklaşık 30 milyar Euro'ya ulaşacağı ve bu da Almanya'nın GSYİH'sının yaklaşık %1'i kadar ek gelir artışı yaratacağı tahmin ediliyor. Endüstri 4.0'ın Alman üretimi üzerindeki istihdam etkisinin %6 artması bekleniyor. Aynı dönemde, makine mühendisliği endüstrisindeki işçilere olan talep %10 oranında artmış olabilir.

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin İnterneti kavramı, 1999 yılında İngiliz girişimci Kevin Ashton tarafından önerildi. Bu kavram, fiziksel dünyanın her yerde bulunan sensörler aracılığıyla bilgisayarlarla (veri alışverişi için) iletişim kurduğu bir sistemi tanımlamak için geliştirildi. Yaklaşık on yıl sonra, 2008 ve 2009 yıllarında, bağlı cihaz sayısı dünyadaki insan sayısını aştı. Dijital dönüşüm, günlük hayatımızda iş ve eğlencenin neredeyse her yönünü etkiler.

Danışmanlık firması J'son & Partners'a göre, Nesnelerin İnterneti, hem küresel hem de bireysel ülkelerde teknolojik olarak en gelişmiş ve en hızlı büyüyen iş trendidir. Bu yeni teknoloji, milyonlarca günlük cihazı İnternet'e bağlar, çevrimiçi ve çevrimdışı dünyaları birbirine bağlar, yeni olanaklar yaratır ve hükümetlere ve tüketicilere meydan okur.

Bu meydan okuma, "Her Şeyin İnterneti" olarak bilinen "Nesnelerin İnterneti"nin gerçek doğuşudur. Bu yöntemde sadece nesneler için bir sistem değil, aynı zamanda süreçler, veriler, insanlar ve hatta hayvanlar veya atmosferik olaylar için bir sistem oluşturulur ve değişken olarak kabul edilebilecek her şeyi içerir.

Henüz Yorum Yapılmamış
Yorumunuzu Bırakın