Sanayi Devriminden Endüstri 4.0’a

Endüstri 4.0 internetin hizmetlerinden oluşan bir sistemler kümesidir. Yeni dünya düzeninde başrol alan Endüstri 4.0 ile üretim ve yaşam alanlarının tamamı akıllı sistemler ile donatılacak ve bu sistemler birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışacaktır.

ENDÜSTRİ 4.0 

Endüstri 4.0 Nedir?

“Endüstri 4.0”  ilk defa 2011 yılında Almanya’da düzenlenen teknoloji fuarında dile getirilmesiyle birlikte tüm dünyada ilgi konusu olmuştur. Bir takım kaynaklarda 4. Sanayi Devrimi olarak da geçmektedir. Endüstri 4.0 bir Alman projesidir. Alman hükümetini buna sevk eden ise Avrupalı devletleri ekonomik anlamda sarsan Çin’in üretimdeki payıdır. Bu sebeple Almanya, Japonya ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0 hedefine yönelmiştir.

Endüstri 4.0’ın yakın gelecekte tamamen yaşam alanlarının içerisine girecektir. Üretim ile tüketimi yeniden yapılandıracak olan bu sistem ile zengin ve fakir ülkeler dağılımı da yeniden şekillenecek ve ülkeler arasındaki gelir ve güç dağılımında çok büyük farklar ortaya çıkacaktır. 

Endüstri 4.0 Neleri İçerir?

Endüstri 4.0 bir sistemin genel nitelendirilmesidir. Sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması esasına dayanan Endüstri 4.0 da’ makineler birbirleri ile iletişime geçebilecek, verilerin analizini yapacak karar alacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Sanallaşarak insan ile makineler arasındaki fiziki bağlantı olmayacaktır. Gerçek-Zamanlı Yeteneği ile veriler değiştiği zaman doğrudan üretime müdahale edilmekte ve üretim yeniden şekillendirilebilecektir. Çünkü Endüstri 4.0’da sistemdeki tüm veriler tek elde birikir. Karmaşık bir bilgi yığını yoktur. Gereksiz ve zamansız üretim yapılmaz. Sistem içerisinde meydana gelen aksaklık derhal fark edilir. Modüler olmasından kaynaklı yeni akıllı fabrika sistemindeki değişikliklerinin de kolay olması demektir. Üretimle ilgili plan değişikliği olduğunda basit bir program yardımı ile yeni üretim aşamasına ve tekniğine geçilebilecektir. Günümüzde bu durum fabrikanın ya da makinelerin değiştirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Tüm bunlar olurken sistem daha az maliyetle çalışacak, daha çabuk üretim yapacak ve çok az fire veren bir işleyişe sahip olacaktır.  Sistemler eski sitemlere göre daha küçük olacak ancak daha fazla güvenlikli üretim yapacaklardır. Endüstri 4.0’ın merkezinde robotlar vardır. Makineleri yöneten, verileri değerlendiren ve diğer üretim kararlarını alanlar robotlardır. Bazı yazarlar tarafından karanlık fabrikalar olarak isimlendirilen ışıksız ve insansız üretim sahaları çoğalacaktır. Unutulmamalıdır ki Endüstri 4.0 tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde insana olan ihtiyacın azalmasından kaynaklı işsizlik artacak ve sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Sanayi Devriminden Endüstri 4.0’a

Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan birisi olan endüstride, her teknolojik yenilik doğrudan endüstriyel alanda etkisini göstermekte ve üretim alanında hızlıca uygulanmaktadır. Birinci sanayi devriminin başlangıcı ile birlikte makinelerin üretim alanında yaygınlaşması ile oluşmuştur. Bu makineler vasıtasıyla daha hızlı üretim yapılma imkânı olmuş, büyük fabrikalar kurulmuş ve sanayileşmeye başlayan toplumlar meydana gelmiştir.

Cincinnati’de kurulan mezbahalar ile Ford fabrikalarındaki montaj sahalarının elektrik vasıtasıyla hareket ettirilip daha hızlı bir üretimin mümkün olmasıyla seri üretim başlamış ve 2. Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir. 3. Sanayi devrimi ise bilişim teknolojilerinin, otomasyonların ve yazılımların endüstride kullanılmasıyla gerçekleşmiştir.

Endüstri 4.0'ın Avantajları

Endüstri 4.0  ile üretimler daha hızlı ve etkin bir hal alacak, sistemlerde oluşan olası arızalar kısa sürede tespit edilip sorunlar ortadan kalkacaktır. Bu sistemlerin çalışmaya başlaması ile birlikte sistemlerin verimleri ile birlikte ortaya çıkan ürünlerin kalite ve standartları da yükselecektir. Üretimdeki esneklik sayesinde basit işlemlerle teknikler değiştirilebilecek, ürünler üzerinde değişimler yapılabilecektir. Tüm bu olumlu gelişme yanında maliyetler minimum seviyelere inecek ve kocaman fabrikaların yerini küçük tesisler alacak, fabrikaların kontrolleri uzaktan yapılabilecektir.

 

Henüz Yorum Yapılmamış
Yorumunuzu Bırakın