Endüstri 4.0 ve Lİ-Fİ

Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı, günümüzde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Bu terimin aslında birden fazla içeriği bulunmaktadır. Bu içerikler nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerdir. Bu kavramların temelinde ise veri olarak adlandırılan bilgi kümesi bulunmaktadır.

Her sistemin kendine özgü bir çalışma ve işleyişi bulunmaktadır. Bu durum doğal sürecin yanında belli bir düzene göre de oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Her sistemin çalışma ve işleyişini etkileyen yada ortaya çıkan sonuçlar bütününe veri denilmektedir. Amaç, bu verilerin en uygun şekillerde işletilmesi ve bir karar destek sistemi ile ilişkilendirilmesidir.

Süreç içinde elde edilen veriler, merkezi bir denetleyici tarafından kayıt altına alınmalı, alınan bu veriler varsa diğer süreçlerden gelen veriler ile ilişkilendirilerek bir çıkış veri kümesi elde edilmelidir. Bu süreçte belki de en sıkıntılı durum bu verilerin kötü niyetli insanların müdahalesine açık olmasıdır. Bu verilerin kötü niyetli insanlar tarafından ele geçirilmesi süreci ise siber saldırı olarak adlandırılmaktadır. Saldırının amacı sadece verileri elde etmek değil aynı zamanda süreç içinde bu verilere göre çalışan sistemlere de zarar verme isteğidir. 

Verilerin iletilmesi, işletilmesi ve aktarım işlemleri haberleşme teknolojileri ile sağlanmaktadır. Bu temel yapıda kablolu ve kablosuz (Wi-Fi) haberleşme tercih edilen yöntemlerdir. Bu yapılar içinde yer alan yeni yöntemlerden biri de Li-Fi (Light Fidelity) olarak adlandırılmaktadır.   Wi-Fi klasik anlamda radyo dalgaları ile haberleşme sağlarken Li-Fi ışık ile bunu yapmaktadır. Li-Fi gerek güvenlik gerekse haberleşme hızı ile ön plana çıkmaktadır. Bu teknoloji ile birlikte birçok alanda kullanılabilecek bir yöntem hayatımıza girmiş olacaktır. 

Li-Fi led ışık ile haberleşme sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem ile normalde kullanılan kablosuz haberleşme yönteminden çok yüksek hızlarda iletişim sağlanmaktadır. Yine, kablosuz haberleşme yönteminde bağlı olan cihaz sayısı da Li-Fi ile ciddi oranda bir artış ortaya çıkaracaktır.

Li-Fi ile her alanda uygulanabilir bir yapıya ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında bu sistemin sadece haberleşme sağlamasının yanında aydınlatma ve hijyen konusunda da ön plana çıkacaktır.

Li-Fi gelecek yıllarda ev, ofis, sanayi kuruluşları, otomobiller, hastaneler, santraller vb. gib yerlerde sıklıkla kullanılabilecektir.

Şekil 1. Araç-Araç haberleşmesi [1]

Şekil 2. Fabrika Li-Fi Kullanımı [2]

Bu konuda ki gelecek öngörülerim ise özellikle mobil telefonlarda ortaya çıkan kapsamı alanı olayının tamamen hayatımızdan çıkması ve internet hizmetlerine daha rahat, ucuz ve hızlı bir şekilde erişimin ortaya çıkmasıdır.                                                                                                                                                                               

  Kaynakça

[1]. Li-Fi a new way of data transmission using light bulbs, which is 100 times faster than Wi-Fi. [Online]. Available: http://dreamzdevelopers.com/li-fi-a-new-way-of-data-transmission-100-times-faster-than-wi-fi/ (2015)

[2] Isik, Mehmet Fatih, Busra Yartasi, and Mustafa Resit Haboglu. "Applicability of Li-Fi technology for industrial automation systems." International Journal of Electronics and Electrical Engineering 5.1 (2017): 21-25.

 

Henüz Yorum Yapılmamış
Yorumunuzu Bırakın